Tensa Zangetsu (Zanpaktou of Kurosaki Ichigo, Bankai form)I've just saw the episode when Ichigo meet him for the first time

Tensa Zangetsu (Zanpaktou of Kurosaki Ichigo, Bankai form)I've just saw the episode when Ichigo meet him for the first time

Bình luận

Older

Loading